Home Dashboard Directory Help
Search

Nie udostępniać formularzy w nie obsługiwanych językach by yecril


Status: 

Active


1
0
Sign in
to vote
Type: Suggestion
ID: 790852
Opened: 6/25/2013 2:52:40 AM
Access Restriction: Public
0
Workaround(s)
view

Description

Zespół Visual Studio nie przyjmuje uwag w języku polskim, dlatego formularz do ich składania nie powinien być podawany w języku polskim. W chwili obecnej jest on częściowo po polsku, a częściowo po angielsku; przypuszczalnie powinien być w całości po angielsku.
Details
Sign in to post a comment.
Sign in to post a workaround.