Home Dashboard Directory Help
Refine Search Results
Status
Votes
Total Votes (at least)
Workarounds
Total Workarounds (at least)
Validations
Total Validations (at least)
Comments
Total Comments (at least)
Time
Created in the last (days)
Updated in the last (days)
Product Search Results
Sort By:
You searched for: items submitted by yecril for this product (signing in could show even more results)
Showing 1 - 10 of 23 Previous 123 Next

1
0
Sign in
to vote
Funkcja basic_stringbuf ::swap umożliwia nadanie wartości buforom łańcuchowym w tablicy.
Created on 2/6/2014 (updated 5 days ago) | 1 validation | 0 workarounds | 3 comments | feedback id: 816788  | 
Active
1
0
Sign in
to vote
Brakuje opisu członków klasy basic_filebuf.
Created on 2/5/2014 (updated 5 days ago) | 1 validation | 1 workaround | 4 comments | feedback id: 816693  | 
Active
1
0
Sign in
to vote
Odsyłacz do funkcji CreateNamedPipe na stronie "File Handling" jest zerwany.
Created on 11/5/2013 (updated 17 weeks ago) | 1 validation | 0 workarounds | 3 comments | feedback id: 807745  | 
Closed
as Fixed Help for as Fixed
1
0
Sign in
to vote
Nagłówek <TCHAR.H> zawiera definicję symbolu TCHAR, której nie powinien zawierać.
Created on 10/28/2013 (updated 63 weeks ago) | 1 validation | 0 workarounds | 5 comments | feedback id: 806728  | 
Closed
as By Design Help for as By Design
2
0
Sign in
to vote
Szczegółowy kod rozpoznający, czy przedmiot referencji jest funkcją, powoduje wystąpienie błędu, kiedy przedmiot referencji jest tablicą.
Created on 10/15/2013 (updated 4 weeks ago) | 1 validation | 3 workarounds | 7 comments | feedback id: 805439  | 
Closed
as Fixed Help for as Fixed
1
0
Sign in
to vote
kompilator języka C pozwala umieścić obszar składowania (static) po wyszczególnieniu typu (int)
Created on 10/9/2013 (updated 31 weeks ago) | 1 validation | 0 workarounds | 5 comments | feedback id: 804924  | 
Closed
as By Design Help for as By Design
1
0
Sign in
to vote
Dokumentacja twierdzi, że definicja funkcji __inline kończy się średnikiem
Created on 10/8/2013 (updated 76 weeks ago) | 1 validation | 0 workarounds | 2 comments | feedback id: 804816  | 
Active
1
1
Sign in
to vote
Co to jest qualifer? - by yecril
W objaśnieniu do błędu C2059 występuje słowo "cv-qualifer". Co to jest qualifer?
Created on 10/8/2013 (updated 63 weeks ago) | 1 validation | 0 workarounds | 3 comments | feedback id: 804805  | 
Closed
2
0
Sign in
to vote
Opis błędu C2532 w dokumentacji nie odpowiada okolicznościom jego wystąpienia.
Created on 10/8/2013 (updated 63 weeks ago) | 1 validation | 0 workarounds | 5 comments | feedback id: 804803  | 
Closed
1
0
Sign in
to vote
Definicja deklaracji dla języka C podana w opisie deklaracji jest węższa od definicji deklaracji podanej w podsumowaniu składni i nie pokrywa deklaracji extern int identifier;
Created on 9/27/2013 (updated 78 weeks ago) | 1 validation | 0 workarounds | 2 comments | feedback id: 802569  | 
Closed
as Duplicate Help for as Duplicate
Showing 1 - 10 of 23 Previous 123 Next