Home Dashboard Directory Help
Search

Anvendelse af aktuel kortposition ved beregning af kørselsvejledning by HansK


Status: 

Active


1
0
Sign in
to vote
Type: Suggestion
ID: 814716
Opened: 1/26/2014 8:09:43 AM
Access Restriction: Public
0
Workaround(s)
view

Description

Jeg ville forvente at kunne klikke på et sted på kortet, og så bede om at få en kørselsvejledning dertil. Kørselsvejledningen skal tage udgangspunkt i et sted jeg udpeger på kortet, en af mine favoritter eller aktuel position.

I dag kan parametrene til kørselsvejledningen kun angives rent tekst-baseret og uden forbindelse til kortets grafik. (og ja, det opfatter jeg som en komplicerende svaghed...)

Details
Sign in to post a comment.
Sign in to post a workaround.