Debug - Attach to Process... werkt niet in Visual Studio 2012 - by pv001

Status : 

 


1
0
Sign in
to vote
ID 779500 Comments
Status Active Workarounds
Type Bug Repros 0
Opened 2/19/2013 5:06:38 AM
Access Restriction Public

Description

Geachte heer/mevrouw,
Ik werk momenteel aan een "plug-in", dit is een DLL-betand. Toen ik hieraan begon, had ik geen Visual Studio (VS). Omdat de plug-in-voorbeeld is gemaakt in VS 2010, is een probeer versie van VS 2010 gedownload, en hiermee kon ik mijn eigen plug-in maken. Debuggen kon door menu-selectie " Debug - Attach to Process... ". 
Nu, aan het eind van de probeertijd van VS2010, is VS 2012 gekocht. Echter, debuggen van de DLL is mij in VS 2012 nog niet gelukt. Boven genoemde menu selectie werkt niet in VS 2012. Er komt een foutmelding "A remote operation is taking longer than expected". Diverse instellingen in VS 2012 geprobeerd, zonder succes. Ook andere, in MSDN beschreven manieren om een DLL te debuggen werken niet. Op internet ook nog geen oplossing gevonden, wel frustraties van anderen die hetzelfde probleem ervaren. Kunt u mij helpen? 

 
Sign in to post a comment.
Posted by Microsoft on 2/19/2013 at 6:03 PM
Thank you for submitting feedback on Visual Studio and .NET Framework. At this time, we only provide support in the English language.

- For urgent issues , please contact support directly at http://support.microsoft.com or call 1-800-MICROSOFT for assistance.
Posted by Microsoft on 2/19/2013 at 5:50 AM
Thank you for your feedback, we are currently reviewing the issue you have submitted. If this issue is urgent, please contact support directly(http://support.microsoft.com)