Anvendelse af aktuel kortposition ved beregning af kørselsvejledning - by HansK

Status : 

 


1
0
Sign in
to vote
ID 814716 Comments
Status Active Workarounds
Type Suggestion Repros 0
Opened 1/26/2014 8:09:43 AM
Access Restriction Public

Description

Jeg ville forvente at kunne klikke på et sted på kortet, og så bede om at få en kørselsvejledning dertil. Kørselsvejledningen skal tage udgangspunkt i et sted jeg udpeger på kortet, en af mine favoritter eller aktuel position.

I dag kan parametrene til kørselsvejledningen kun angives rent tekst-baseret og uden forbindelse til kortets grafik. (og ja, det opfatter jeg som en komplicerende svaghed...)

Sign in to post a comment.